lesgeven met

Visie

 

Argentijnse Tango is
een ware weerspiegeling
van het leven zelf.

Een man en een vrouw,
twee tegenovergestelde individuen,
die elkaar ontmoeten, elkaar omarmen,
in een spel van tegenstellingen.

Een ware ontdekking aangaan
met zichzelf en de ander,
trachten te communiceren,
door lichaam, geest en ziel,
elkaar willen vinden,
in ritme en beweging,
op zoek naar vrijheid,
verbondenheid en
harmonie.

 

a·wareness

 (ə-wâr′)

adj.

1. Kennis of onderscheidingsvermogen van iets hebben,

2. Attent en goed geïnformeerd:

3. Archaïsche waakzaamheid; waakzaam.

 
buenos-aires-de-noche-2.jpg

Een benadering als geen ander!

 
Over Wes
29.jpg

Reeds op jonge leeftijd was duidelijk dat zijn levenspad te maken zou hebben met het onder-wijzen, begeleiden en coachen van mensen. Reeds in zijn jeugd nam dit vorm als monitor in sportkampen en speelpleinen waar diverse sporten en creativiteit centraal stonden.

Daar zijn affiniteit gericht was op mensen, werd dit pad aangevuld met een gedeeltelijke opleiding regentaat lichamelijke opvoeding en kinésitherapie. Die gaven hem uiteraard een stevige ruggegraat aan inzichten en kennis in de anatomische, fysiologische en bio- mechanische structuren en mechanismen van het menselijke lichaam.

Professioneel mochten zijn talenten triomferen in management en trainingsmanagement posities voor een aantal toonaangevende internationale bedrijven waarin zijn  organisatorische en inzichtelijke eigenschappen in Human Potential Development op volle toeren konden draaien.

Op zijn dertigste hield hij de commerciële wereld echter voor bekeken om zich te wijten aan een aantal existentiele vragen die tot dan toe onbeantwoord waren gebleven. Een diep spiritueel transformatieproces naar zelfrealisatie bracht hem ertoe de rugzak van het verleden met alle mogelijke conditioneringen, waarden en normen opgenomen of opgelegd door familie, opvoeding, sociale, culturele en politieke stromingen, af te werpen en op zoek te gaan naar zijn ware zelf.

Parallel aan deze beslissing sijpelde Argentijnse Tango in zijn leven. Een contact dat een intens gepassioneerde tsunami veroorzaakte die zich diep in zijn eigen ziel doordrong.
Alles was plotseling Tango. Intense jaren met lessen, workshops, dansen en alles absorberen wat dan ook maar met Tango te maken had, leidde al snel tot zijn eigen lessen.

Maar, Tango is geen gewone dans. Ze bevat een complexiteit en verfijndheid die net datgene vrijgeeft waar je klaar voor bent. Ook in Tango kwam hij op een keerpunt, net zoals zijn spirituele reis, om antwoorden te vinden op cruciale vragen die zijn evolutie weerhielden. Jaren zoeken op Belgische bodem bleek vruchteloos in het vinden van de juiste antwoorden.


Buenos Aires was de plaats waar het leven hem in contact bracht met dansers en maestro's van wereldklasse, van wie sommigen zijn bevindingen, aangaande de vorming en ontwikkeling van "een danser" en "als mens" konden bevestigen.

Dit opende de deur naar ongeziene dimenties die het effect had als torpedo op zowel de evolutie van zijn eigen dans als de verdere ontwikkeling van zijn methodologie onder de naam "Tango Awareness".

Een benadering waarbij zowel lichaam, geest als de expressie centraal staan en waarin de focus licht op elk individu met zijn hoogst eigen mannelijke of vrouwenlijke eigenschappen.

 

Het is tot op de dag van vandaag een onophoudelijke transformerende reis.

 

Curriculum

Geleefd hebben
in het hart van Tango,
Buenos Aires,
verandert je,
je perceptie,
van leren en
onderrichten.

 

Maar vooral
het perspectief

op het leven.